Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att uppnå en examen finns vissa krav


Du finner kraven för de olika examina som finns att få ut på denna sida. Där framgår även specifika krav utifrån examensbeskrivningar och vilka huvudområden som finns på Högskolan Väst.

Det som är gemensamt för examina är att det finns vissa krav, en så kallad succesiv fördjupning: vilket innebär att du behöver ha visst antal högskolepoäng på någon eller några nivåer.

Kandidatexamen:

Om ditt mål är att ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett huvudområde som finns på Högskolan Väst och innehålla ett självständigt arbete på minst 15 hp (examensarbete). Resterande kurser, 90 hp, kan du välja helt och hållet själv utifrån intresse och framtidsplaner. Det kan vara kurser lästa vid Högskolan Väst, eller kurser som är lästa vid andra lärosäten inom Sverige eller  utomlands.

Två exempel på en kandidatexamen:

Cirkeldiagram som beskriver ett exempel på vad en kandidatexamen kan bestå av
Cirkeldiagram som beskriver ett exempel på vad en kandidatexamen kan bestå av

 

Om du redan har en kandidatexamen och nu vill fördjupa dig ännu mer har du möjlighet att läsa kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde som finns vid Högskolan Väst och på så vis bygga ihop din egen magister – eller masterexamen.

Magisterexamen:

Om ditt mål är att ta ut en magisterexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Minst 45 hp av dessa ska vara på avancerad nivå och 30 hp ska utgöras av ett huvudområde som finns på Högskolan Väst och innehålla ett självständigt arbete på minst 15 hp (examensarbete). Resterande kurser kan du välja helt och hållet själv utifrån intresse och framtidsplaner. Det kan vara kurser lästa vid Högskolan Väst, eller kurser som är lästa vid andra lärosäten inom Sverige eller utomlands.

Ett exempel:

Cirkeldiagram som visar ett exempel på vad en magisterexamen kan bestå av

Masterexamen:

Om ditt mål är att ta ut en masterexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 120 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar två års heltidsstudier. Minst 105 hp av dessa ska vara på avancerad nivå och 60 hp ska utgöras av ett huvudområde som finns på Högskolan Väst och innehålla ett självständigt arbete på minst 30 hp (examensarbete) alternativt två arbeten om minst 15 hp vardera. Resterande kurser kan du välja helt och hållet själv utifrån intresse och framtidsplaner. Det kan vara kurser lästa vid Högskolan Väst, eller kurser som är lästa vid andra lärosäten inom Sverige eller  utomlands.

Ett exempel:Cirkeldiagram som ger exempel på vad en masterexamen kan bestå av

Att tänka på när du bygger din egen examen

Eftersom du själv väljer de kurser du önskar behöver du söka till kurserna inför varje termin. Du behöver därför planera dina studier så att du säkerställer att du har rätt behörighet för de kurser du är intresserad av. Kurser söker du via antagning.se

Du behöver själv hålla reda på vilken termin och när vilken kurs går. Du behöver även ha koll på att kurserna inte överlappar, alltså har samma innehåll.  Var därför noga med att kolla innehållet i kurserna (oavsett om du bara läser kurser på Högskolan Väst eller vid olika lärosäten).

Om du vill få ut en yrkesexamen exempelvis som sjuksköterska, lärare eller ingenjör då är du välkommen att söka till något av våra program. Du hittar alla våra yrkesexamina/utbildningar här.

Senast uppdaterad