Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inom Akademus arbetar vi ständigt med att hitta nya former för lärande och samtal kring lärande. I och med detta så har vi nu dragit i gång Akademuspodden. En ny podcast för dig som vill utvecklas, inspireras och få nya perspektiv på lärande inom högre utbildning.

Du behöver godkänna kakor

Marknadsföringskakor behöver godkännas för att du ska kunna visa denna resurs.

Läs mer om våra avsnitt

#6 Retorik och presentation

#5 Muntlig examination

#4 Studiegrupper och grupparbeten

#3 Studentcentrerat lärande

#2 Akademiskt lärarskap

#1 Akademisk litteracitet

 

#6 Retorik och presentation

Retorik och presentation är en stor del av vardagen hos alla som undervisar inom högre utbildning, men vad innebär retorik i en undervisningssituation och hur kan jag utvecklas som lärare, föreläsare och presentatör. I detta avsnitt får du perspektiv och tips kring både det du presenterar muntligen och det du presenterar visuellt.

Medverkande

 • Maria Persson, skrivhandledare Akademiskt språk
 • Lars Johansson, avdelningschef på avdelningen för Pedagogiskt stöd och utveckling
 • Emelie Wester håller i samtalet.

Verktyg som nämns i avsnittet

Lästips

Kindeberg, T. (2023). Pedagogisk retorik – en inbjudan till den muntliga relationens vetenskap. I M. N. Sjöberg. (Red.) Pedagogik som vetenskap En inbjudan. (2a uppl., s. 71-87). Gleerups.

Kindeberg, T. (2022). Lärarens pedagogiska retorik. I A. S. Pihlgren & M. Jensen (Red.). Lärarens ledarskap : professionell pedagogisk praktik (s. 125-138). Gleerups.

Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. Natur & kultur.

#5 Muntlig examination

Det är få examinationsformer som gör studenter så nervösa som en muntlig examination. Men varför väljer ändå så många lärare just den formen? I detta avsnitt får vi tala med Gunne Grankvist och Tobias Arvemo om varför muntlig tentamen är en examinationsform att föredra och i vilka fall den funkar som bäst, eller som sämst. 

Medverkade

 • Gunne Grankvist, professor på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
 • Tobias Arvemo, universitetslektor på Avdelningen för mäklarekonomi och samhälle.
 • Emelie Wester håller i samtalet.

#4 Studiegrupper och grupparbeten

I detta avsnitt tar vi oss an det omtalade formatet grupparbeten. Vad är syftet med att ha grupparbeten och hur kan vi göra för att vi får ut det mesta av dem? Tre lärare från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst delar med sig av sina erfarenheter och sina gemensamma, och delade, tankar kring grupparbeten.

Medverkade

 • Ann Östman, universitetsadjunkt på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk
 • Anna Jakobsson, universitetslektor på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk
 • Kajsa Hinricks, universitetsadjunkt på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk
 • Emelie Wester håller i samtalet.

Tips

Toolie, digitalt verktyg för t ex gruppindelning.

Bok

Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar - Alfredsson, Veronica, Asker, Noomi, Backman, Christel & Uhnoo, Sara (red.) (2022)

#3 Studentcentrerat lärande

2015 släpptes "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" som bland annat lyfter studentcentrerat lärande som en faktor för att skapa kvalitet i högre utbildning. Vi vrider och vänder på förhållningssättet studentcentrerat lärande och får inblick i hur de aktivt arbetat med detta på institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Medverkade

 • Brigitta Stenström, institutionen för hälsovetenskap
 • Åsa Thomsen, institutionen för hälsovetenskap
 • Håller i samtalet gör Emelie Wester.

Tips

#2 Akademiskt lärarskap

Vad är akademiskt lärarskap och varför ska vi sträva efter det? I detta avsnitt samtalar vi om hur vi kan skapa plattformar och kulturer på lärosäten där läraranställda, inte bara utvecklar sitt egna lärarskap, utan även delar med sig av sina erfarenheter kring pedagogisk utveckling. Dagens tre gäster hör hemma på olika delar av Högskolan Väst, men är alla kopplade till Akademus verksamhet.

Medverkande

 • Urban Carlén, verksamhetsledare inom högskolepedagogik och verksam på institutionen för individ och samhälle
 • Karin Svensson, högskolepedagogisk utvecklare och verksam på institutionen för ekonomi och IT
 • Lars Johansson, avdelningschef för Pedagogiskt stöd och utveckling
 • Emelie Wester leder samtalet.

Tips

SULF:s skriftserie - Akademiskt lärarskap

#1 Akademisk litteracitet

Vad är egentligen akademisk litteracitet och varför är det viktigt att jobba med? I detta avsnitt får du träffa Maria Persson från Akademiskt Språk och Camilla Martinsson från institutionen för ingenjörsvetenskap som tillsammans vrider och vänder på begreppet akademisk litteracitet. Maria och Camilla har hittat nya sätt att samarbeta tillsammans för att integrera arbetet med akademisk litteracitet i studenternas ordniarie undervisning.

Medverkande

 • Maria Persson, Akademiskt Språk
 • Camilla Martinsson, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Vidare läsning

Senast uppdaterad