Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Illustration med 17 rutor som förklarar de gloabala målen med hållbar utveckling

Högskolans vision

"För en mer hållbar värld är vi en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler."

För att nå visionen arbetar högskolan brett med att integrera hållbarhet med särskilt fokus på ett antal områden:

Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s globala mål är viktiga utgångspunkter för högskolans hållbarhetsarbete. Genom våra utbildningar, vår forskning och samverkan bidrar högskolan till kunskapsutveckling till stöd för de globala målen.
Till Globala målen - sida med beskrivning av de 17 målen
Till SDSN Northern Europe - en samverkansarena för nordiska lärosätens arbete med de globala målen

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad