Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto. Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.

UTBILDNING

Grundutbildningar

 • Förskollärare
 • Grundlärare
 • Yrkeslärare
 • Ämneslärare
 • Socionom med socialpedagogisk inriktning
 • Personalvetare

Påbyggnadsprogram

 • Barn- och ungdomsvetenskap (magisterprogram)

Ett brett utbud av fristående kurser inom till exempel:

 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Engelska
 • Svenska
 • Socialt arbete
 • Utbildningsvetenskap

Inom pedagogik och psykologi finns rättigheter att utfärda magisterexamen med ämnesdjup. Vi har även kurspaket om 90 högskolepoäng i sociologi och psykologi.

FORSKNING

Institutionens forskning hänger nära samman med de områden som vi utbildar för. Särskilda satsningar görs inom forskningsområdena arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap. 

På institutionen för individ och samhälle finns forskare inom följande ämnen:

 • Engelska
 • Human Factors
 • Litteraturvetenskap
 • Offentlig förvaltning
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Svenska

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom de båda forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet och Barn- och ungdomsvetenskap.

Pedagogik

Pedagogikämnet på Högskolan Väst är inriktat mot arbetslivet och fokuserar på vuxnas lärande i organisationer. 

I linje med Högskolan Västs profil bedrivs undervisningen i Pedagogik utifrån perspektivet arbetsintegrerat lärande där aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande lägger grunden för avancerad kunskap karakteriserad av komplexa frågor och lösningar.
Här hittar du kursutbudet inom Pedagogik på grund- och avancerad nivå.

FORUM FÖR SKOLa och välfärd

Forum för skola och välfärd är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum i skolutvecklings och välfärdsfrågor. Det fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer samt kompetensutveckling inom verksamhetsfältet för socialt arbete och socialpedagogik.
Läs mer om skolutveckling
Läs mer om utveckling inom välfärd

MÅNGFALDSCENTRUM

Mångfaldscentrum är en centrumbildning som Högskolan Väst initialt har etablerat som stöd till forskning och som deltagande i utvecklingen inom mångfaldsområdet.
Läs mer om Mångfaldscentrum

internationalisering

Läs mer om dina internationaliseringsmöjligheter som student.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen