Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenten får fördjupad förståelse för det kommande yrkets olika sidor och ovärderliga erfarenheter. Verksamhetsförlagd utbildning ger studiepoäng.

VFU finns i många utbildningar

På Högskolan Väst finns VFU i någon form inom ett antal utbildningsprogram:

  • Lärare
  • Sjuksköterska
  • Specialistsjuksköterska
  • Digitala medier
  • Personalvetare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
  • Personalvetare med inriktning mot arbetsliv och hälsa
  • Socionom
  • Socialpsykiatrisk vård
  • Systemutveckling - IT och samhälle

Mer information om hur VFU går till finns på de olika programmen. När det gäller VFU på Lärarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet finns fördjupad här nedan.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en student på din arbetsplats - kontakta oss! Kontaktuppgifter finns under respektive utbildning.

Senast uppdaterad