Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter på Högskolan Väst arbetar i ett automationslabb med en robot.

Forskning inom industriell automation spelar en avgörande roll för att utveckla industrins kapacitet, göra den mer konkurrenskraftig, hållbar och anpassningsbar till förändrade marknadskrav. 

En framträdande utmaning ligger i att främja intelligent, cirkulär och människocentrerad industriell automation – vilket är forskargruppens fokusområde vid Högskolan Väst. Vi ser flexibilitet som en möjliggörare för att hantera dessa utmaningar och har arbetat med styrkoncept för mycket flexibla automationssystem där nya produkter och resurser enkelt kan integreras i ett befintligt system utan avsevärda driftstopp eller komplicerade inställningar.

Målet är konkurrenskraftig automatiserad tillverkning av engångsprodukter. "Engångsprodukt" syftar på tillverkning av en enstaka produkt eller en liten batch av produkter, ofta specialanpassade eller beställningsartiklar, till skillnad från massproduktion där stora mängder av identiska produkter tillverkas. 

Forskare vid Högskolan Väst arbetar inom detta område med både grundläggande vetenskapliga principer och praktiska tillämpningar för att driva innovation och forskning inom industriell automation. Områdets storlek och betydelse kommer sannolikt att fortsätta att växa i takt med att automation blir en allt viktigare del av modern tillverkning. 

Mer om vår forskning inom flexibel automation

Tematisk ledare - Flexibel automation


Fredrik Danielsson

Fredrik Danielsson Professor Professor i automation
fredrik.danielsson@hv.se
Senast uppdaterad