Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Unik forskarutbildning lockar studenter

IT inom vården, skola och digitalisering och arbetsintegrerat lärande inom industrin. Det är några av de områden som mer än 50 doktorander på Högskolan Väst beforskar. Det gör de inom ramen för det helt unika ämnet arbetsintegrerat lärande som sedan 2020 finns på forskarnivå på Högskolan Väst. Läs hela nyhetsartikeln (Mars 2021)

Lyssna gärna på forskarpodden med Carina Fjällman, en av våra tredjepartsdoktorander inom ämnet AIL.  

Högskolan Väst · HV Talks Avsnitt 22 Carina Fjällman, kommundoktorand

 

Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Arbetsintegrerat lärande är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens.

Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande red. ändrad 2023-10-10.pdf

 

Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Informatik som vetenskaplig disciplin är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från studier av samspelet mellan teknologi, information och människor. Informatik med inriktning mot AIL fokuserar på användning och utveckling av IT i relation till arbete. Det handlar om att studera hur IT påverkar lärande, kunskap och samarbete
i arbetslivet. Forskarna intresserar sig speciellt för frågor om lärande vid förändringar och interaktion, när informations- och kommunikationssystem ska designas, införas och användas.

Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne med kopplingar till organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Allmän studieplan i informatik med inriktning mot AIL senast reviderad 2021-10-22.pdf

 

Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur ett individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv.

Pedagogik med inriktning mot AIL handlar framför allt om pedagogiska
frågeställningar i arbetslivet. Här ingår lärandets processer, villkor för lärandet, innehåll i lärandet och vilka konsekvenser det får. Arbete definieras brett och omfattar olika former av arbete, både betalt och obetalt. Företeelser som hänger ihop med arbetslivet ingår också, som högre utbildning och arbetslöshet.

Allmän studieplan i pedagogik med inriktning mot AIL, 2015-11-30.pdf

 

Ordförande - ämnesråd för arbetsintegrerat lärande


Maria Spante

Maria Spante Universitetslektor Docent
maria.spante@hv.se

Vice ordförande - ämnesråd för arbetsintegrerat lärande


Eva Brink

Eva Brink Professor, senior
eva.brink@hv.se

Handläggare för Arbetsintegrerat lärande


Victoria Sjöstedt

Victoria Sjöstedt Handläggare Samordnande handläggare för forskarutbildningen
victoria.sjostedt@hv.se
Senast uppdaterad