Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under uppdatering!

ArbetsIntegrerat Lärande (AIL), vital forskningsmiljö

Arbetsintegrerat lärande (AIL) fokuserar lärande som relaterar till högre utbildning, arbete och arbetsliv. Lärande i ett föränderligt arbetsliv utgörs av ett integrerat samspel mellan sociala, ekonomiska, tekniska och organisatoriska aspekter. Inriktningen på forskningen är integration mellan akademi och olika privata samt offentliga verksamheter. I forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) bedrivs forskning inom AIL-området. Forskningen är ämnesövergripande och bidrar både till metod- och teoriutveckling inom såväl specifika som tematiska samhällsvetenskapliga ämnen som till samhället. Kunskapsutvecklingen sker integrerat i nära samverkan med aktörer i omvärlden, vilket understryker att samhällsrelevans är ett ledord för forskningen. Den övergripande ambitionen med EI:s forskning är att bidra till en långsiktig samhällsutveckling, vilket medför fokus på utmaningar för ett hållbart välfärdssamhälle och kompetensutveckling i ett föränderligt arbetsliv. 

Högskolan Väst har utbildning på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL). För närvarande finns det forskarutbildning i AIL samt produktionsteknik.

Läs om utbildning på forskarnivå.

IT och lärande

IT har en gränsöverskridande förmåga som påverkar hur kunskap representeras, söks och sorteras, vilket också påverkar hur människor skapar mening och lär. Inte minst det multidimensionella användandet och lärandet med medier i informella miljöer utvecklas, vilket i sin tur påverkar hur lärandet sker i olika sammanhang.

Exempel på frågor som vi arbetar med är:

  • hur och i vilken utsträckning användande av digitala medier förändrar de sätt som man uppfattar, förstår och tolkar kunskap.
  • de nya sätt att organisera undervisning som kommer att vara produktiva.
  • hur lärarrollen förändras när mobila digitala resurser förs in i klassrummet och hur lärandet och utbildningen påverkas.

Läs mer om våra Forskningsprojekt.

Senast uppdaterad