Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lager- och logistiklösning

Sveriges logistikforskare och praktiker inom logistikbranschen möts varje år på PLANs konferens för att sprida ny forskning, nya erfarenheter och nya idéer. I år blir det den 22:a konferensen som arrangeras. Kunskapsutbytet mellan de här grupperna är ett av de grundläggande syftena med konferensen, vilket också har bidragit till att tidigare konferenser blivit så framgångsrika.

Vi ser kompetens inom logistik och produktion som en nyckel i den industriella omställningen och för fortsatt industriell konkurrenskraft. Digitalisering i alla typer av logistik- och produktionsprocesser är starka möjliggörare av dessa lösningar. Samtidigt är det viktigt att belysa olika aspekter på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kopplat till logistik.

Inlämning av paper

Vi välkomnar doktorander och forskare att lämna in paper, speciellt bidrag som är författade i samverkan mellan akademi och näringsliv. Även bidrag från industriföretag, konsulter, systemintegratörer och andra aktörer är välkomna.

Konferensen har en populärvetenskaplig inriktning med fokus på problemställningar och resultat, snarare än på metod och litteraturgenomgångar. Bidragen kan spänna från konkreta fallbeskrivningar, till metoder och vetenskapliga analyser.

Exempel på relevanta områden för papers är:

 • Effektivitet och samverkan i försörjningskedjor
 • Transparens och visibilitet i logistik och produktion
 • Distribution och transportsystem
 • Informationssystem inom logistik
 • Cirkularitet och logistik för återtillverkning
 • Hållbara logistikflöden
 • Spårbarhet och returflöden
 • Koldioxidneutralitet i logistiken
 • Realtidsinformation och datasäkerhet i leverantörskedjor
 • Material- och produktionsstyrning
 • Leverantörssamverkan och inköp
 • Lean i olika verksamheter
 • Förnyelse och förändringsarbete
 • Logistik för effektiv industrialisering
 • Responsivitet och kundanpassning
 • Lokalisering av produktion och distribution

Inspel från näringslivet och forskningsmiljöer

Arbetar du i ett företag och har en logistik- eller produktionslösning som kan vara intressant for andra att höra talas om? Även om andra företag inte har exakt samma situation så kan din erfarenhet bidra till nya uppslag och lösningar.

Är du verksam i en forskningsmiljö och har arbetat med något som är av intresse för praktiska tillämpningar? Då är denna konferens ett lämpligt forum for att sprida forskningsresultat och knyta kontakter med personer inom näringslivet.

Skicka in ditt förslag till paper/konferensbidrag senast den 12 juni och välkommen till Trollhättan 17-18 oktober 2023!

Mer information om inlämning och format för papers, se PDF-länkar nederst på sidan.

Läs mer om konferensen och anmäl dig via PLANs hemsida - följ denna länk!

Senast uppdaterad