Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Webborganisation

Målsättningar för webborganisationen

 • Undvika organisationsperspektiv och istället utgå från målgruppernas behov
 • Säkerställa ett bättre samarbete inom organisationen
 • Få en mer levande dynamisk webbplats med bättre kvalitet
 • Arbeta utifrån fokus på användning, ämne och målgrupp. Våra tre ledord användbarhetsökbarhet och tillgänglighet.
 • Ta fram tydligare roller, med tilldelat ansvar och mandat
 • Öka kompetensen bland webbredaktörerna

Organisationens utformning syftar till att:

 • En tydlig fördelning mellan strategisk arbete och dagligt operativt arbete.
 • Arbetsuppgifter och befogenheter ska vara tydliga för alla roller, mandatet ska vara tydligt
 • Alla som benämns webbredaktörer eller publicerare ska ha denna roll beskriven i sin arbetsbeskrivning eller motsvarande, samt tid avsatt för detta.
 • Antalet publicerare ska minska och professionalismen öka: färre personer ska arbeta med webben på en större del av sin arbetstid
 • Skapa samsyn och samarbete kring webb och kommunikation samt att få en bred förankring i hela organisationen för webbarbetet, dess möjligheter och utveckling.

 

Senast uppdaterad