Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns uppbyggda strukturer och samarbetspartners till stöd både för studenter och för högskolans lärare och forskare.

Samproduktion och nyttiggörande

Högskolan har genom en långsiktig satsning på Arbetsintegrerat lärande (AIL) och samverkansplattformar för forskning, nyttiggörande och utbildning lyckats förverkliga idén om att bidra till samhällsnytta.

Vid Högskolan Väst arbetar forskare, lärare, studenter och arbetsliv ihop. Inom flera områden delas samma utrustning, personal och lokaler. Det är ett sätt att öka samverkan och samproduktion av kompetens.

Genom samverkansplattformar sker en gemensam utveckling för tillväxt och innovationer. I nuläget arbetar vi genom samverkansplattformarna Kommunakademin Väst, Hälsoakademin Väst och Produktionstekniskt centrum, PTC.

Inom Societal Impact Hub West kraftsamlar Högskolan Väst och ett antal strategiska partners och nyckelaktörer i Västsverige för att gemensamt ta oss an komplexa samhällsutmaningar i större eller mindre skala.  

Kontakt


Alexandra Bousiou

Alexandra Bousiou Forskningsrådgivare Innovationsrådgivare, Innovation Advisor
alexandra.bousiou@hv.se
Senast uppdaterad