Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kvinna som sitter vid ett mikroskop

Forskningen vid Högskolan Väst har stor bredd men har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Enligt oss har inte akademin ensamrätt på att skapa kunskap, utan avancerad kunskap skapas på flera håll i samhället. Denna syn innebär att vår forskning bedrivs tillsammans med aktörer utanför akademin i en anda av ömsesidighet och samproduktion. 

Fördelarna med AIL i forskning

Genom AIL så ökar både kvaliteten och samhällsnyttan i vår forskning. När våra forskare samverkar med parter utanför akademin runt gemensamma samhällsutmaningar förbättras kvaliteten i problemlösningen. 

Två perspektiv

AIL-forskningen vid Högskolan Väst bedrivs utifrån två perspektiv. AIL är dels ett förhållningssätt bland våra forskare till hur ny kunskap skapas, dels ett eget forskningsämne med fokus på lärande och arbetslivets förändring. Båda perspektiven är viktiga för oss. 

AIL som förhållningssätt i forskningen 

Arbetsintegrerat lärande präglar så gott som samtliga högskolans forskningsområden, med AIL som det gemensamma angreppssättet. I linje med högskolans profil utvecklar forskarna, tillsammans med våra samverkanspartners, arbetsformer som bygger på ömsesidighet och gemensamma intressen, såväl i forskningens frågeställningar som i arbetet med att utveckla nya kunskaper.

Kvalitetskriteriet här är framför allt erkännandet av den andres del i kunskapsutvecklingen – "vi gör kunskap tillsammans". Detta kräver medvetenhet av båda parter om AIL-dimensionen som i sin tur utvecklar arbetsformerna och förbättrar forskningsmetoderna.

Forskning om AIL som begrepp och praktik 

AIL är ett område i sig för såväl forskning som forskarutbildning. Inom Arbetsintegrerat lärande, AIL, bedrivs forskning om arbete, lärande och kunskapsproduktion inom både högre utbildning och arbetsliv. Forskningen tar avstamp i omvärldens förutsättningar och komplexa utmaningar. Det gör forskningen relevant och att den snabbare kan göra skillnad.

Forskarna arbetar tillsammans med verksamhetsföreträdare med att utveckla metoder för organisering av arbete som underlättar lärande.

Läs mer om vår forskning inom AIL och vår kompletta akademiska miljö

Senast uppdaterad