Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontaktpersoner på central nivå

Bibbi Ringsby Jansson
Vicerektor för arbetsintegrerat lärande

Jan Theliander
Prorektor, ordförande AIL-rådet

Jenny Mårtensson
Innovationsrådgivare

Kontaktpersoner på institutions- eller ämnesnivå

Anders Palmqvist
Institutionen för ekonomi & IT

Helena Nilsdotter Brown
Institutionen för Individ och Samhälle 
Föreståndare för Forum för skola och välfärd. Utbildningsvetenskap. Lärarfortbildning och språk. 

Agneta Hjelm Persäng
Institutionen för Hälsovetenskap

Maria Clevfors Fischer
Institutionen för Individ och Samhälle 
Föreståndare för Forum för skola och välfärd. Socialt arbete och Socialpedagogik. Ledarskap, organisationskunskap och psykologi.

Lennart Malmsköld
Programchef Primus

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen