Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontaktpersoner på central nivå

Ulrika Lundh Snis
Vicerektor för arbetsintegrerat lärande

Jan Theliander
Prorektor, ordförande AIL-rådet

Jenny Mårtensson
Innovationsrådgivare

Kontaktpersoner på institutions- eller ämnesnivå

Kristina Johansson
Institutionen för ekonomi & IT
Biträdande prefekt och verksamhetsledare för LINA.

Helena Nilsdotter Brown
Institutionen för individ och samhälle 
Föreståndare för Forum för skola och välfärd. Utbildningsvetenskap. Lärarfortbildning och språk. 

Annika Bergman 
Institutionen för hälsovetenskap

Maria Clevfors Fischer
Institutionen för individ och samhälle 
Föreståndare för Forum för skola och välfärd. Socialt arbete och Socialpedagogik. Ledarskap, organisationskunskap och psykologi.

Lennart Malmsköld
Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Programchef Primus

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen