Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Svetsning vid Produktionstekniskt centrum. Foto. Svetsning vid Produktionstekniskt centrum. Foto.

Vassare kunskaper och verktyg ska göra svensk industri mer konkurrenskraftig. Då kan industrin möta morgondagens komplexa utmaningar och nå hållbar tillväxt.

Unik kombination av forskningsområden skapar nya värden

Primus bygger vidare på tre av Högskolan Västs etablerade forskningsområden:

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL

Teknik och lärande i nya kombinationer kan till exempel ge effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader.

Tioårig satsning ger mer och bredare forskning

Högskolan Väst är ett av få lärosäten i Sverige som får ett långsiktigt mångmiljonstöd under tio år av KK-stiftelsen för att bygga upp en strategisk komplett akademisk miljö – en så kallad KK-miljö.

Primus innebär stora möjligheter att vidareutveckla och bredda den forskning inom teknik och lärande som redan finns i forskningsmiljöerna Produktionsteknik Väst (PTV) och Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA).

Primus forskningsprojekt formas genom dialog med representanter från näringslivet och offentliga aktörer som är medfinansiärer.

FÖRETAGSFORSKARSKOLA SMART INDUSTRI - NYHET!

Ett samarbete mellan fem lärosäten - Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet - och KK-stiftelsen har skapat idén till företagarforskarskola för yrkesverksamma inom industriell utveckling med Smart Industri som fokusområde. Syftet är att erbjuda utbildningar som tillgodoser industrins behov av spetskompetens och som stärker de deltagande företagens konkurrenskraft. Fem områden:

  • Smarta/hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla/agilaförändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb/effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitet-/underhålls-/produktivitetsutveckling mot smart produktion

Starten planeras till mars 2021.
Mer information.

Kontaktpersoner: Lennart Malmsköld Programchef, Ulrika Lund Snis (I-AIL), Robert Pederson (Produktionssystem), Fredrik Danielsson (Produktionsprocesser)


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen