Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De tre s.k. vitala forskningsmiljöerna vid Högskolan Väst granskades av externa sakkunniga bedömare 2016. Rapporterna kan beställas från registrator@hv.se. 

Från 2023 har de vitala forskningsmiljöerna ersatts av två s.k. kompletta akademiska miljöer, en i produktionsteknik och en i arbetsintegrerat lärande. Forskningskvalitet i dessa kommer att granskas enligt bilaga till kvalitetssäkringssystemet för forskning. 

I samband med avveckling av de vitala forskningsmiljöerna genomgick LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet) en extern kvalitetsgranskning 2022. Här kan du ta del av självvärderingen och den externa bedömarrapporten. 

LINA Self-Evaluation Report.pdf
External Assessment Report.pdf

 

För den vitala forskningsmiljön BUV (Barn- och ungdomsvetenskap) gjordes endast en självvärdering 2023, som granskades av högskolans forsknings- och utbildningsnämnd. 

Självvärdering BUV 2019-2022.pdf

 

Den tredje forskningsmiljön PTV externgranskades 2016 samt i samband med uppstart av Högskolan Västs KK-miljö Primus. Då genomfördes den externa kvalitetsgranskningen ARC18 (Assessment of Research and Co-production). För att få resultaten från ARC18, kontakta registrator@hv.se.

2023 genomgick högskolans KK-miljö Primus en extern kvalitetsutvärdering kallad ARC23. Ta del av rapporten här: 

ARC23 rapport om genomförande och resultat.docx

 

 

Senast uppdaterad