Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mats Jägstam

Mats Jägstam har en lång bakgrund inom såväl akademi som näringsliv med starkt fokus på samverkan, vilket är något som han också har ett stort intresse av och som också varit en viktig parameter i högskolans rekryteringsprocess och kravprofil.

- Högskolans starka profil inom arbetsintegrerat lärande och samverkan är något som jag verkligen brinner för. Jag har alltid haft tron att kunskap skapas i samhällets alla olika delar. Det är viktigare än någonsin att lärosäten verkligen är integrerade i samhället - att vi skapar kunskap tillsammans. Givetvis hoppas och tror jag kunna bidra med mina erfarenheter på området, säger Mats Jägstam.

Mats Jägstam har en doktorsexamen i produktionsteknik. Bakom sig har han ett flertal ledande positioner inom såväl akademin som näringslivet. Tidigare jobb omfattar bland annat vicerektor på Högskolan i Skövde med särskilt ansvar för internationalisering och samverkan, prorektor och tf rektor på Jönköping University, vd på Tekniska Högskolan i Jönköping AB samt vd på spinoff-företaget Evoma AB.

Fakta om Mats Jägstam - ett urval

  • Vd, Science Park Skövde, 2020 – 2023
  • Vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering, Högskolan i Skövde, 2018 – 2020
  • Tf Rektor, Jönköping University, 2017
  • Prorektor, Jönköping University, 2016 – 2018
  • Vd och akademisk ledare, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, 2012 – 2016
  • Vicerektor, Högskolan i Skövde, 2007 – 2012
  • Vd, Evoma AB, 2004 – 2008
  • Lektor, Högskolan i Skövde, 2005 – 2012

Doktorsexamen I produktionsteknik, “On Efficient Use and Integration of Discrete Event Simulation in Industry”, DeMontfort University, Leicester, UK, 2004

Styrelseuppdrag i flera av fackhögskolorna vid Jönköping University, Science Park Jönköping AB, Drivhuset Skaraborg, Connect Väst, Skaraborg invest, Gjuteriföreningen bland många andra.

Ansvarat för och medverkat i en stor mängd lyckosamma ansökningar som lett till starter av forskarskolor, KK-miljöer (tioåriga forskningssatsningar) samt ett flertal större forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontakt


Mats Jägstam

Mats Jägstam Rektor
rektor@hv.se
Senast uppdaterad