Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurser i ESA 19

  • Fackkunnig Grund
  • Fackkunnig Repetition

Kursinformation

Högskolan Väst är godkänd utbildningsanordnare för Energiföretagens ESA 19 Fackkunnig.

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett sätt att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50 110-1.

Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande och kursform

Kursen kan ges på plats på Högskolan Väst alternativt hos er på företag som ligger inom pendlingsavstånd från Trollhättan. Fackkunnig Grund ges under två kursdagar i sträck eller två kursdagar med uppehåll emellan, beroende på vad som föredras av deltagarna. Fackkunnig Repetition under en heldag,

ESA19 Fackkunnig Grund genomförs under 2 dagar

Dag 1 kl 08.30–15.00

Dag 2 kl 9.00-14.00

ESA19 Fackkunnig Repetition genomförs under 1 dag

Dag 1 kl 8.30-16.00

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Examination/Intyg

Kursen avslutas med ett slutprov som vid godkänt resultat ger dig ett personligt intyg.

ESA19 Fackkunnig Grund 2-dagars kurs

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på eller nära anläggningar där ESA 19 tillämpas.

Kursens innehåll enligt Energiföretagens riktlinjer:

-Elfaran

-Ansvar

-ESA funktioner

-Säker kommunikation

-Riskfaktorer

- AMS, ANS, AUS och Skötselåtgärder.
  (Arbete med spänning, Arbete nära spänning och Arbete utan spänning)

-Slutprov

ESA19 Fackkunnig repetition 1-dags kurs

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som behöver repetera sina kunskaper, något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

Kursens innehåll enligt Energiföretagens riktlinjer:

- Ansvar & organisation

- Avsteg/Förtydligande från ESA

- Begrepp och kommunikation

- Elfaran

- Riskhantering, Risk-P, Risk-U

- Skötselåtgärder, arbetsmetoder

- Arbete nära, utan och med Spänning

- Parallella ledningar (induktion och influens)

Anmälan

Vi tar emot anmälan fortlöpande och fastställer datum för kursstart så snart tillräckligt många deltagare är bokade. Kursen genomförs med max 16 deltagare åt gången. Är ni ett företag med behov av fler deltagare, löser vi det genom att dela upp i två tillfällen under samma vecka.

Kostnaden till Energiföretagen för digital kursdokumentation och certifiering ingår i kursavgiften.

Kontakta oss om du har frågor eller vill anmäla dig!

Senast uppdaterad