Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. and Svensson, L. A. (2021). Social pedagogy versus social work in a Swedish context. International Journal of Social Pedagogy, 10(1): 13. (länk)

Molin, M. (2020). The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy. Papers of Social Pedagogy. Vol. 13, No 1. p. 9-33.(länk)

Christer Cederlund, Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson (2020). I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.(länk)

Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L.A. (2019). Renässans för socialpedagogik. En bok om socialpedagogisk bildning. Lund: Studentlitteratur.

Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B., & Svensson, L. A. (2019). Social pedagogical practices in Swedish welfare contexts. International Journal of Social Pedagogy, 7(1): 7.
(länk)

Molin, M. & Bolin, A. (Red.)(2018). Socialpedagogisk handling – i teori och praktik. Högskolan Väst: Rapport 2018:4. (länk)

Eriksson, L. & Hedman, L. (2018). ”Var finns socialpedagogerna”. Yrkestitlar, fält och socialpedagogisk förankring. Forskningsrapport 2018:1. Västervik: Campus Västervik. (länk)

Eriksson, L & Cederlund, C. (2015). Socionomers yrkesval, En studie av socionomer examinerade vid Stockholms universitet under 2012 och vårterminen 2013. Stockholms universitet & FoU Nordväst (länk)

Eriksson, L. & Nylander, H. (2014). Ung i Sollentuna – drive-in-fotboll, ett lokalt utvecklingsprojekt. Forskningsrapport 2014:3. Sollentuna: FoU-Nordväst. (länk)

 

Kommande antologi:

Broström, M. & Helsing, B. (reds. kommande). Socialpedagogik – en relationell praktik. Rapport från Högskolan Väst.  

Senast uppdaterad