Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningar

På grundutbildning ger vi Sjuksköterskeprogrammet samt Socialpsykiatrisk vård, genom att klicka på programmet kan du läsa mer om respektive utbildning.

Vi har även ett flertal specialistsjuksköterskeutbildningar och fristående kurser inom exempel hälsovetenskap, omvårdnad, kriminologi samt medicinvetenskap.

Kliniskt lärandecentrum

KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med patienter och deras närstående i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna olika vårdtekniska moment och handlingsberedskap i olika scenarier med hjälp av simulering.
På KLC används normkritik och dramapedagogik som innovativa pedagogiska verktyg.
Läsa mer om KLC och om hur vi använder oss av Elisbeth Ohlson Wallins konst i undervisningen här...

Normmedvetet vårdande

Högskolan Väst vill utbilda sjuksköterskor som efter sin examen kan arbeta i vården med en normmedveten blick och som känner till vårdens problematik kopplad till normer, föreställningar och bristande jämlikhet. Läs mer om vår satsning här...

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som medarbetare. Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbetet, det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra utländska partneruniversitet. Läs mer om dina möjligheter och ta del av tidigare studenters äventyr här...

Kompetensutveckling/uppdragsutbildningar

Vi kan erbjuda en mängd olika uppdragstyper som poäng- och icke poänggivande kurser, föreläsningar, verksamhetsutveckling, processledning, handledning, hälsofrämjande arbete i samhället, seminarier, uppdragsforskning mm.

På Högskolan Väst finns det tillgång till ett modernt kliniskt lärcentrum (KLC) där teori omsätts till praktik i en autentisk miljö med möjlighet till avancerad simulering. Utifrån ett normmedvetet och hållbarhetsperspektiv tränas studenterna genom rollspel att reflektera över sin kunskaper och handlingar.
Läs mer och sök till våra uppdragsutbildningar här...

Alumn

Vad innebär det att vara alumn? -Ordet betyder skyddsling. Tidigare studenter vid universitet eller högskola som håller kvar kontakten. Läs gärna mer om vår alumnverksamhet och prenumerera på våra alumnbrev.
Läs mer och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Senast uppdaterad