Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför brinner vi för decentraliserad utbildning?

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning. Efterfrågan på högre utbildning för livslångt lärande och omställning ökar överallt.

För att stärka kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet i hela landet arbetar vi därför med olika lärcentra och campus runt om i Sverige.

Vi har samverkat med Campus Västervik i över 25 år för att leverera akademisk utbildning av hög kvalitet på en ort långt från lärosäten. Genom vårt gemensamma initiativ Nya Vägar fortsätter vi dessutom att utveckla villkoren för decentraliserad högre utbildning i landet. Vi har till exempel varit en av de drivande parterna i utvecklingen av Campus Dalsland och från och med 2024 erbjuder vi även utbildningar på Campus Skellefteå och ingår i Skellefteå Universities Alliance (SUA).  

 

Här erbjuder vi utbildningar idag:

Campus Västervik är ett lokalt campus som ägs och drivs av Västerviks kommun. De erbjuder högre utbildning och lokalt producerad forskning genom samverkan med högskolor och universitet. Deras uppdrag är att höja utbildningsnivån i kommunen och bidra till kompetensförsörjningen. Högskolan Väst och Campus Västervik samverkar sedan tidigt 00-tal. Fristående kurser började erbjudas från 2001 och det första programmet antog sina första studenter i Västervik 2003.

 

Campus Dalsland- Sveriges nyaste campus är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland. Campus Dalsland kommer vara en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och en plats där alla som vill utvecklas kan mötas. 

 

   

På Campus Skellefteå läggs vikten på närhet till utbildning på högre nivåer med både bredd och spets. I Skellefteå jobbar de medvetet och strukturerat för att attrahera och behålla kompetens med målet att kvalificerad arbetskraft ska attraheras från andra delar av Sverige och världen där är Campus Skellefteå navet.

   

Campus Värnamos uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning genom att ordna utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Utbildningar som leder till arbete. De erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för dig som privatperson eller som anställd Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. 

   

Campus Vimmerby erbjuder högskole- och universitetsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser i samverkan med olika utbildningsleverantörer. Med modern teknik skapas förutsättningar för digitala föreläsningssalar, grupprum och handledarmöten online. Samtidigt har du fullt stöd på plats från både studiekamrater och personal. Utbildningarna vi erbjuder är framtagna med syftet att fylla de behov av kompetens som företagen i regionen kommer att ha på kort och på lång sikt. 

 

Senast uppdaterad