Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Därför vill vi utveckla två kompletta akademiska miljöer

Vi satsar på vetenskaplig höjd och banbrytande internationell forskning och vi vill ligga i framkant inom våra styrkeområden. På så sätt kan vi ta ansvar för lokal och regional samhällsutveckling som möter aktuella behov, bli nationellt ledande och göra avtryck internationellt. Att profilera oss och vässa våra unika styrkeområden är en överlevnadsfråga.

Därför kraftsamlar vi verksamheten mot två kompletta akademiska miljöer, Arbetsintegrerat lärande och produktionsteknik, där vi integrerar samverkan, forskning och utbildning på alla nivåer och skapar ny mångvetenskaplig kunskap.

Två styrkeområden: Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL

Grunden till att det är dessa två områden som formas som kompletta akademiska miljöer grundar sig framför allt på att det är inom dessa områden högskolan har forskarutbildningsrättigheter. Det finns också en lång historik kring forskning inom produktionsteknikområdet och AIL är högskolans övergripande profil. 

Vad är en komplett akademisk miljö?

I en komplett akademisk miljö bedrivs verksamhet hela vägen från grundutbildning, avancerad nivå, utbildning på forskarnivå till forskning. Det är balans och dynamik mellan utbildning, forskning och samverkan för att nå den höga kvalitet som behövs för att möta samhällsutmaningarna.

Här samarbetar studenter sida vid sida med doktorander, forskare och samverkanspartners med att ta sig an dagens och morgondagens samhällsproblem. Högskolan agerar lokalt, regionalt och nationellt med att hitta lösningar som kan överföras till motsvarande internationella och globala utmaningar. Det är också centralt att de kurser, projekt och program som utvecklas inom utbildning, forskning och samverkan präglas av mångdisciplinära samarbeten.

VERKSAMHETSLEDARE: JOEL ANDERSSON, PRODUKTIONSTEKNIK OCH ULRIKA LUNDH SNIS, ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE


Joel Andersson

Joel Andersson Professor Professor of Material Science and Director Production Technology
joel.andersson@hv.se

Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se
Senast uppdaterad