Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I professionsnätverket i SVA möts lärare från Kunskapsförbundet Västs olika verksamheter från gymnasiet och vuxenutbildningen och Högskolan Väst. Det huvudsakliga syftet är ett gemensamt utbyte, som gagnar båda parter. Därför kan träffarna omfatta att forskare från högskolan presenterar aktuell forskning men också få input från KFV:s verksamhet.

Ett exempel från vårt samarbete är att lektor Johan Gross från Högskolan Väst har föreläst om uttalsundervisning. Detta har utökat lärarnas kunskap och gett redskap för en förbättrad uttalsundervisning, vilket implementerats i KFV:s undervisningspraktik. Andra områden som behandlats inom nätverket är modersmålets påverkan på det svenska skriftspråket med lektor Baran Johansson samt motivationens betydelse för studierna med professor Al Henry.  

Nätverket möts två gånger per år på Högskolan Väst och planeras i samråd med lärare från KFV och högskolan. 

 

Kontakt


Maj-Lis Lindholm

Maj-Lis Lindholm Universitetsadjunkt fil mag litteraturvetenskap
maj-lis.lindholm@hv.se
Senast uppdaterad