Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid) i samarbete med diabetessjuksköterskan Pia Hanås. Kursen innehåller:

 • normal metabolism och patofysiologi vid diabetes
 • kost- och näringslära relaterat till diabetessjukdom
 • diabeteskomplikationer: orsaker, konsekvenser och prevention
 • egenvårdsbehov utifrån personens livssituation
 • nationella riktlinjer och styrdokument
 • olika behandlingsprinciper vid diabetes
 • personcentrerad vård
 • förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
 • diabetessjuksköterskans roll och samordning av diabetesvården
 • evidensbaserad vård och behandling
 • diabetessjukdomens komplexitet i förhållande till biologiska, sociala, psykologiska och kulturella aspekter

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av salstentamen, individuell muntlig presentation vid seminarium, individuell skriftlig hemtentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatoriska workshops.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Genomförande/Start

Kursen startar vecka 5, onsdagen den 3 februari 2021 och pågår till och med den 16/6, 2021.
Kursdagar är huvudsakligen förlagda till onsdagar kl 09.00 – 16.00 (med reservation för förändringar). På grund av vissa gästföreläsare så kan det också innebära att vid några tillfällen kan föreläsningar vara på en tisdag.

Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs främst som distansutbildning dock kan det innebära någon dag på Campus vid Högskolan Väst i Trollhättan. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Frågor om kursen ställs till:

Kursansvarig Alma Dautovic
0520 22 38 49
alma.dautovic@hv.se

Kostnad

11 942:- per deltagare i en kurs för 30 anmälda. Angivet pris gäller exklusive moms. Litteratur ingår ej.

Observera!
Enheterna har ett begränsat antal platser var på kursen, så även om anmälan gick att göra är det ingen garanti att du får en plats, vi återkopplar så snart anmälningstiden gått ut om du fått en plats eller inte.

Sista anmälningsdag är den 8/1-21

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen