Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid).

Kursen innehåller:

 • normal metabolism och patofysiologi vid diabetes
 • kost- och näringslära relaterat till diabetessjukdom
 • diabeteskomplikationer: orsaker, konsekvenser och prevention
 • egenvårdsbehov utifrån personens livssituation
 • nationella riktlinjer och styrdokument
 • olika behandlingsprinciper vid diabetes
 • personcentrerad vård
 • förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
 • diabetessjuksköterskans roll och samordning av diabetesvården
 • evidensbaserad vård och behandling
 • diabetessjukdomens komplexitet i förhållande till biologiska, sociala, psykologiska och kulturella aspekter

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av salstentamen, individuell muntlig presentation vid seminarium, individuell skriftlig hemtentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatoriska workshops.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Genomförande/start

Kursen startar vecka 4 och pågår till vecka 23.
Kursdagar planeras till onsdagar. Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs främst som distansutbildning dock är fyra dagar på Campus vid Högskolan Väst i Trollhättan. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Kostnad

För deltagare utanför VGR-avtalet är kostnaden 13.000kr ex. moms/deltagare.

Frågor om kursen ställs till:

Kursansvarig Anette Jonasson
0701-039911
anette.jonasson@hv.se

Kursen är öppen för sen anmälan

Information om uppdragsutbildning Annika Bergman  Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag. Mobilnr. 0739-013 404

Frågor om anmälan och registrering, kontakta uppdragsutbildning@hv.se

Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Anette Jonasson

Anette Jonasson Universitetsadjunkt Klinisk adjunkt
anette.jonasson@hv.se
Senast uppdaterad