Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans centrumbildningar

Centrum för hållbarhet

Centrumbildningen är en samarbets- och samverkansarena for högskolans forskning och utbildning med anknytning till hållbarhet.

Läs mer om Centrum för hållbarhet

Centrum for hälsofrämjande och salutogenes

Centrumbildningen är en samarbets- och samverkansarena för högskolans forskning och utbildning med perspektivet hälsofrämjande och salutogenes. Syftet är att verka for att studenter och medarbetare bibehåller hälsa under utbildningen/ arbetsliv samt bidra med kunskap som kan skapa förutsättningar för hälsa och hållbar utveckling genom hela livet.

Läs mer om Centrum för hälsofrämjande och salutogenes

Andra mötesplatser

Forum för skola och välfärd

Forum för skola och välfärd är en mötesplats för samverkan och kompetensutveckling och fungerar som en länk mellan högskolans forskningsmiljöer och externa aktörer.

Läs mer om Forum för skola och välfärd

CATC Scandinavia (Cisco Academy Training Center)

Ciscoakademin är ett ledande institut för yrkesverksamma inom avancerad nätverksteknik i Västsverige.

På högskolan finns basen för CATC Scandinavia (Cisco Academy Training Center), vilket inkluderar ett träningscenter och ett supportcenter.

Läs mer om Ciscoakademin

Senast uppdaterad