Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sense of Coherence (SOC)

Vill du använda SOC-formuläret i din forskning?
Gå till webbplatsen för Society for Theory and Research on Salutogenesis (STARS).

Litteratur

The Handbook of Salutogenesis

Här kan du läsa The Handbook of Salutogenesis i fulltext

Salutogenes : om hälsans ursprung

Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes – det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbetet med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet, oavsett om man är ledare eller medarbetare. Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också.

Boken bidrar med ny kunskap då salutogenes sätts i ett sammanhang. Författarna relaterar kunskapsområdet till hälsofrämjande och visar hur viktiga människors olika förmågor och resurser för hälsa och välbefinnande är för detta. De olika kapitlen ger en gedigen teoretisk grund och bidrar med praktiska exempel på tillämpning.

Senast uppdaterad