Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Akademi- och ledningsstöd bjuder in till ett möte för information om UKÄ:s nya utvärderingsprocess av lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning.

Högskolan Väst genomgick en lärosätesgranskning 2020 utifrån UKÄ:s tidigare utvärderingsprocess för forskning och utbildning.

Högskolekollen - Universitetskanslersämbetet (uka.se)

Högskolekollen - Universitetskanslersämbetet (uka.se)

Mötet vänder sig till alla intresserade medarbetare och chefer, framför allt dem som på något sätt är involverade i olika uppföljningar av utbildnings- och forskningskvalitet.  

Agenda:

  1. Information om det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning (UKÄ)
  2. Dialog om det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning (UKÄ) och eventuella styrkor och utmaningar i kvalitetssäkringen på Högskolan Väst.

Välkommen!

Relaterad information

Kontakt


Anna-Maria Blomgren

Anna-Maria Blomgren Kvalificerad utredare Kvalificerad utredare
anna-maria.blomgren@hv.se

Helena Högnert

Helena Högnert Utredare
helena.hognert@hv.se

Liselott Lycke

Liselott Lycke Avdelningschef
liselott.lycke@hv.se

Ragnar Håkansson

Ragnar Håkansson Utredare
ragnar.hakansson@hv.se