Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anställningsnämnden har under rektor och styrelse ett övergripande ansvar för inriktning och kvalitet vad gäller rekrytering och anställning av lärare samt antagning av docent. 

Anställningsnämnden bevakar att institutionernas arbete med rekrytering och anställning av lärare uppfyller de kvalitetskrav som nämnden anser bör ställas på verksamheten.

Nämnden bevakar också att de lagar, regler och riktlinjer som finns på högskolan efterföljs vid anställning och befordran av lärare samt vid antagning av docent.

Anställningsnämnden kan ge generella direktiv eller direktiv för hantering av enskild anställningsprocess.

Ledamöter

Ordförande

  • Åke Persson, professor i engelska

Ledamöter 

  • Catrin Alverbratt, universitetslektor i vårdvetenskap
  • Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik
  • Patrik Nystedt, professor i matematik
  • Afrah Abdulla, universitetslektor i pedagogik

Studentledamot

  • Amanda Öbom

Sekreterare

  • Maria Vedin

Är du intresserad av att läsa nämndens protokoll, kontakta nämndens sekreterare.

Kontakt - nämndens sekreterare


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen