Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

36 universitet och högskolor har anslutit sig till Klimatramverket. Under hösten 2019 ska dessa ta fram individella klimatstrategier för implementering. 

Lärosätena har en viktig uppgift att bidra genom undervisning och forskning, men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egen verksamhet. De lärosäten som undertecknat detta ramverk ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. 

Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Klimatramverket (pdf - öppnas i nytt fönster)

Klimatramverket - vägledning (pdf - öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen