Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anders Persson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, sociologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt som handlar om hur intendenturpersonalen integreras i säkerhetsorganisationen på passagerarfärjor. Min tidigare forskning har haft en helt annan inriktning. Här har fokus legat på sociala och etiska problemställningar kring biomedicinsk forsknings- och teknikutveckling. De fält jag har studerat är främst cancerforskning, xenotransplantation och human embryonal stamcellsforskning. Mitt huvudsakliga forskningsintresse kan därför sägas vara "forskning om forskning".

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på personalvetarprogrammet och fristående kurser i sociologi och psykologi.

Nyckelord

Risk, säkerhet, vetenskaps/kunskapssociologi, forskningsetik.


Publikationer


Tuffare konkurrens ökar fusk bland forskare

Publicerat

Tuffare konkurrens ökar fusk bland forskare

Att oredlighet och fusk förekommer inom akademisk forskning är nu ingen nyhet. Men vi menar att blicken bör höjas över enskilda fall för att se vil...

Säkerhet och arbete på passagerarfärjor ur intendenturpersonalens perspektiv

Publicerat

Säkerhet och arbete på passagerarfärjor ur intendenturpersonalens perspektiv

Den svenska färjesjöfarten brottas idag med bristande lönsamhet. En effekt av detta är personalminskningar och ökad stress i arbetet. På...

Säkerhet och intendentur på passagerarfärjor : en dokument- och litteraturstudie

Publicerat

Säkerhet och intendentur på passagerarfärjor : en dokument- och litteraturstudie

Due to fatal accidents in the last three decades the safety of passenger ferries has been of central concern for ship owners and regulating...

Reläskyddet WAMPs funktion och kommunikation med PLC för kontrollutrustningar i vattenkraftanläggningar

Publicerat

Reläskyddet WAMPs funktion och kommunikation med PLC för kontrollutrustningar i vattenkraftanläggningar

Forskningsprojekt