Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Susanne Rath

Handläggare utbildning

Kartläggare reell kompetens

Anställd på Studieadministration.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Kartläggare för ansökningar via reell kompetens och valideringsärenden som kommer in till högskolan. Rollen som kartläggare innebär bland annat att ge stöd och kartläggningssamtal till sökande före och under ansökningsprocessen. I uppdraget som kartläggare ingår även att utveckla rollen och arbetssätt, vilket likaledes innefattar rollen som kartläggare till Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst, i enlighet med UHR:s samordningsuppdrag (U2016/03725/UH).

- Administrativt stöd till forskarkurser.

- Administrativt stöd till uppdragsutbildningar.