Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KPU_90hp.jpg

Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola..
Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du läser på 75% med en campusdag i veckan samt 20 dagar VFU/termin. Det innebär att du blir färdig ämneslärare på 2 år.
Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskap (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Beroende på omfattningen av dina tidigare studier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper om 90 hp inklusive ett självständigt arbete för årskurs 7-9 respektive 120 hp för gymnasieskolan.
Den som saknar självständigt arbete i sitt ämne kan ges dispens för att påbörja utbildningen, men ett självständigt arbete krävs för en ämneslärarexamen.
Under utbildningens andra år erbjuder Högskolan Väst en kurs där du skriver ett självständigt arbete (om du saknar detta från dina ämnesstudier) i ämnesdidaktik om 15 hp. Utbildningen blir i detta fall 105 hp och studietakten något högre.
De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från Högskolan Väst är följande:
  • engelska
  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • samhällskunskap
  • religionskunskap
  • historia
  • matematik
  • teknik
  • psykologi (120 hp)
Länk till dokument som närmare specificerar Särskild behörighet för KPU vid Högskolan Väst.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Du får redan under den första terminen pröva läraryrket på en grundskola/gymnasieskola. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du under återkommande perioder att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats.
Läser du KPU och är över 25 år? Då kan du söka ett högre studiebidrag. Se mer information från CSN

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav:
Särskilda behörighetskrav för inriktning grundskolans årskurs 7-9, ett ämne:
Högskolestudier om minst 90 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett undervisningsämne, närmare specificerat i dokumentet "Särskild behörighet för KPU vid Högskolan Väst". Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.
Särskilda behörighetskrav för inriktning gymnasieskolan, ett ämne:
Högskolestudier om minst 120 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett undervisningsämne, närmare specificerat i dokumentet "Särskild behörighet för KPU vid Högskolan Väst". Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.
De särskilda behörighetskraven framgår av "Särskild behörighet för KPU vid Högskolan Väst" (hittas via programsidan på hv.se).
För sökanden som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökanden med svensk utbildning.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ämneslärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-90520

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?