Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Thomas Winman

Universitetslektor

Prefekt

Anställd på Institutionen för ekonomi och IT .

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är teoretiskt grundad i en sociokulturell och aktivitetsteoretisk idétradition och behandlar frågor om kommunikativ, kognitiv socialisering och kunskapsproduktion i institutionella miljöer. Det omfattar ett intresse för hur människor utvecklar kunskaper - hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt - inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället.

Mitt intresse tar utgångspunkt i konstitueringen av lokala arbetspraktiker där människor, artefakter och diskurser studeras in situ. Det är en del av det arbetsintegrerade lärandet, där jag studerar arbetets förutsättningar och hur professionell och organisatorisk kunskap utvecklas och förstås.

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst på socialpedagogiska programmet och på forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Det är även i dessa utbildningar som jag främst handleder, även om jag har viss handledning i andra ämnen och utbildningar.

Nyckelord

Lärande, verksamhetsutveckling, AIL, integrationsarbete, IT och lärande, professionell kunskap, lärprocesser, koordinering, organisering.

Publikationer


Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa : Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun

Publicerat

Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa : Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun

Meta-requirements for Immersive Collaborative Spaces in Industrial Workplace Learning : Towards a Design Theory

Publicerat

Meta-requirements for Immersive Collaborative Spaces in Industrial Workplace Learning : Towards a Design Theory

As the digital transformation of society accelerates, sophisticated Information Technologies (IT) emerge and are introduced into organizations and...

Orchestrating of Learning in Higher Education Through Internships

Publicerat

Orchestrating of Learning in Higher Education Through Internships

Education programs with internship components have been around for hundreds of years and are expected to provide knowledge and skills that students...

The Role of Social Pedagogy in a Digitalized Society

Publicerat

The Role of Social Pedagogy in a Digitalized Society

This article highlights and problematizes the social pedagogical knowledge domain as a resource in inclusion work that aims to increase opportuniti...

Rektorer, lärande och digitalisering

Publicerat

Rektorer, lärande och digitalisering

För att utveckla kunskap om relationen mellan rektorers vardagliga arbete och lärande utvecklades en studie med syftet att studera och utveckla...

The cultural brokering power of social pedagogy in education for Roma students

Publicerat

The cultural brokering power of social pedagogy in education for Roma students

Throughout history, people have concerned themselves with how people can live and work together in an inclusive society that encourages cooperative...

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

Publicerat

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

E-quality in infrastructures for learning in higher education

Publicerat

E-quality in infrastructures for learning in higher education

Higher Education has through the last decades been increasingly dependent on digital infrastructures (e.g. Svensson, 2002a; Guribye, 2005). The fir...

Learning integration-work through transnational digitalized courses

Publicerat

Learning integration-work through transnational digitalized courses

In both political discussions and integration assessments questions are often raised about social services role in inclusion for people of foreign...

Work Integrated Learning through an R&D Project : A Case Study of Participant´s learning processes in an Integration Project between Uddevalla municipality and University West, Sweden

Publicerat

Work Integrated Learning through an R&D Project : A Case Study of Participant´s learning processes in an Integration Project between Uddevalla municipality and University West, Sweden

Work Integrated learning through an R&D project : a Case Study of Student´s participation in a Health Promoting Integration Project at University West

Publicerat

Work Integrated learning through an R&D project : a Case Study of Student´s participation in a Health Promoting Integration Project at University West

Work-integrated-learning: So what? : A framework for describing the level of integration between work and learning

Publicerat

Work-integrated-learning: So what? : A framework for describing the level of integration between work and learning

The knowledge society of today is characterized by a continuously ongoing technological development and digitalization that steadily calls for new...

Dimensions and perspectives of quality in integration work

Publicerat

Dimensions and perspectives of quality in integration work

Social work organizations are faced with rapid changes that increase demands on quality and quality assessment. Before deciding how to assess...

Framtidens lärmiljö

Publicerat

Framtidens lärmiljö

Dagens samhälle kännetecknas av social differentiering och globalisering och digitalisering, vilket på olika sätt utmanar traditionella sätt att...

The arguing processes of developing standards : to win hearts and minds of the users

Publicerat

The arguing processes of developing standards : to win hearts and minds of the users

The development of mobilizing pedagogical strategies

Publicerat

The development of mobilizing pedagogical strategies

In contemporary society, questions are often raised about the relation between education and integration of immigrants and people with a foreign...

Being a Rector : A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools

Publicerat

Being a Rector : A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools

Framtidens digitala klassrum

Publicerat

Framtidens digitala klassrum

Knowing in practice : the use of dialogue as a pedagogical method in integration work

Publicerat

Knowing in practice : the use of dialogue as a pedagogical method in integration work

This study analyses dialogue as an aspect of professional knowledge when integration workers are orienting newly arrived immigrants about Swedish...

Lärande inom och mellan verksamhetsfält

Publicerat

Lärande inom och mellan verksamhetsfält

Rektorers lärande : förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten

Publicerat

Rektorers lärande : förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

Publicerat

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

There is a demand for increased cooperation between higher education institutes and surrounding society, and different frameworks for such...

Artifacts at Work : Internship, Learning and Technology

Publicerat

Artifacts at Work : Internship, Learning and Technology

This study focuses on nursing students' internships and how the students are handling the tension created by expectations and dilemmas when using...

Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete. : Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen

Publicerat

Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete. : Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Publicerat

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Newcomers in Sweden face a problem of learning the Swedish society with respect to laws, culture, democratic values, education system, labor market...

Framtidens klassrum. : En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola

Publicerat

Framtidens klassrum. : En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola

Inkludering och delaktighet : Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp

Publicerat

Inkludering och delaktighet : Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp

Inkludering och lärande : Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg

Publicerat

Inkludering och lärande : Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Publicerat

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Publicerat

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Ledarskap i offentlig förvaltning. : Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv

Publicerat

Ledarskap i offentlig förvaltning. : Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv

Lärande i teori och praktik

Publicerat

Lärande i teori och praktik

Utbildningar med inslag av verksamhetsförlagda utbildningsmoment har funnits under lång tid och de förväntas ge kunskaper och färdigheter och brygg...

Theory, practice and synthesized knowledge : Students' learning  and reflections during internship-periods

Publicerat

Theory, practice and synthesized knowledge : Students' learning  and reflections during internship-periods

Courses with elements of internship are expected to bridge between different forms of knowledge domains and thereby contribute to synthesizing...

Artifacts at work : Internship, learning and technology

Publicerat

Artifacts at work : Internship, learning and technology

Electronic patient records in interprofessional decision making : Standardized categories and local use

Publicerat

Electronic patient records in interprofessional decision making : Standardized categories and local use

Electronic patient records (EPRs) are a constitutive element of medical practice and are expected to improve interprofessional communication and...

Knowing Practice

Publicerat

Knowing Practice

Local knowing and the use of electronic patientrecords : categories and continuity of health care

Publicerat

Local knowing and the use of electronic patientrecords : categories and continuity of health care

The electronic patient record (EPR) is a constitutive element of medical practice and can be conceived of as a multi-purpose tool that is intended ...

Transforming information into practical actions : A study of professional knowledge in the use of electronic patient records

Publicerat

Transforming information into practical actions : A study of professional knowledge in the use of electronic patient records

Today, technologies are being introduced into historically established settings, which change the conditions for work as well as for work-integrate...

Electronic patient records in action : Transforming information into professionally relevant knowledge

Publicerat

Electronic patient records in action : Transforming information into professionally relevant knowledge

The implementation of generic models for organizing information in complex institutions like those in healthcare creates a gap between standardizat...

Från patientjournal till digitala informationssystem

Publicerat

Från patientjournal till digitala informationssystem

Learning to Fly : social pedagogy in a contemporary society

Publicerat

Learning to Fly : social pedagogy in a contemporary society

Social pedagogy in Swedish folk high schools

Publicerat

Social pedagogy in Swedish folk high schools

Från journaler till digitala informationssystem

Publicerat

Från journaler till digitala informationssystem

Från personlig anteckning till elektronisk patientjournal

Publicerat

Från personlig anteckning till elektronisk patientjournal

Lärande och alternativa arbetsformer i civilsamhälle och arbetsliv

Publicerat

Lärande och alternativa arbetsformer i civilsamhälle och arbetsliv

Social inclusion and institutional integration

Publicerat

Social inclusion and institutional integration

Social pedagogy and experiences from research projects following social and pedagogical intervention in various groups of ‘at-risk’ youth

Publicerat

Social pedagogy and experiences from research projects following social and pedagogical intervention in various groups of ‘at-risk’ youth

Social Pedagogy in Swedish Primary Schools : a Resource, a Subjectand a Perspective for working with Issues of Socialization and Marginalization?

Publicerat

Social Pedagogy in Swedish Primary Schools : a Resource, a Subjectand a Perspective for working with Issues of Socialization and Marginalization?

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Publicerat

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Skola, social integration och pedagogik

Publicerat

Skola, social integration och pedagogik