Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att stora delar av befolkningen idag tillbringar sin tid på nätet har gett konsekvenser för hur och var vi arbetar, hur vi interagerar med andra, hur vi konsumerar nyhets- och underhållningsmedia och hur vi köper och säljer varor och tjänster. Nya sociala mötesplatser skapas och relationer mellan lärare och studenter, politiker och väljare och inte minst företag och kunder, förändras. Marknadsföringsprinciperna är många gånger desamma, men sociala medier innebär nya mötesplatser och nya arenor. Vill man få en fördjupad förståelse för hur de här nya framväxande arenorna ser ut och fungerar för att i förlängningen lära sig förstå hur ens målgrupp agerar på de här platserna och hur du når ut till dem med ditt budskap så är det här rätt kurs.

Under kursen får man en grundläggande förståelse för hur sociala medier fungerar och användas och vilken roll dessa spelar idag, på såväl individ- som samhällsnivå, för att i förlängningen kunna applicera den här kunskapen på sitt eget yrkesutövande. Vilka spelregler gäller? Man får lära sig om vilka etiska, tekniska, juridiska och sociala aspekter man behöver ta hänsyn till. Man kommer dels få en vetenskaplig och teoretisk grund, och man kommer få använda sina egna erfarenheter och man får bolla dessa med andra.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är arbetar med marknadsföring i ett mindre eller mellanstort företag eller offentlig sektor.

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad av Emma Högberg